Svensken som är världens första doktor i mode

Philip Warkander blev 2013 världens första fil. doktor i modevetenskap. Hans doktorsavhandling handlade om sambanden mellan genus, sexualitet och stil i dagens Stockholm. Han är nu anställd vid institutionen för kulturvetenskap vid Lunds Universitet,och arbetar med ett forskningsprojekt inom den svenska modeindustrin, där han analyserar arbetets organisation ur ett etnografiskt perspektiv.

Modevetenskap i samhällsdebatten
I sin roll får Warkander ofta försvara modevetenskapens relevans som vetenskaplig disciplin. Han har då hävdat att det finns ett flertal aktuella debatter där modevetenskapen kan bidra med att visa på sammanhang mellan mode och samhälle. Det kan exempelvis gälla debatten kring bristen på diversifiering i hudfärg och kroppstyp bland modeller, diskussioner kring normer och maktförhållanden, samt hur kapitalismen styr vilka som producerar kläder, vilka som konsumerar dem, och vilka som betalar det egentliga priset.

Hållbarhet viktigaste frågan
Dock anser Warkander att den viktigaste frågan inom mode handlar om hållbarhet. Han menar att mode inte är en vetenskap på samma sätt som fysik då modets lagar går att påverka och förändra. För att uppnå hållbarhet måste företag som arbetar med mode sluta att diskutera konsumtion och vinstmarginaler och istället fokusera på det han kallar “modets själ”, det vill säga kreativitet, hantverk och skapandeprocessen.

Mode för alla
2016 lanserade ett stort svenskt varuhus en modekampanj där man ville inspirera människor till att tänka mer gränslöst kring mode och ålder. I samband med detta engagerade varuhuset Philip Warkander för att göra en undersökning som skulle ligga till grund för kampanjen. I undersökningen fann han bland annat att människor över trettio år tyckte att samhället satte en indirekt åldergräns på vissa typer av klädesplagg. Framför allt handlade det om hur mycket hud man ansågs få visa, och vilka kroppsliga ålderstecken de ansågs behöva dölja. Några tydliga exempel var att magkort tröja inte fick bäras efter 26 års ålder, minishortsen hade sin gräns vid 28, trasiga jeans fick det vara slut på vid 35, efter 60 skulle kvinnor inte längre ha bikini och vid 63 inte heller höga klackar.

Philip Warkander är inte själv opåverkad av omgivningens uppfattning om hur en man i hans ålder bör klä sig, men vill verka för att alla ska kunna ha sin individuella stil, och själva avgöra vilka färger, former, material och accessoarer som passar oss. Det ska gälla oavsett födelsedatum, och förhoppningsvis bidra till en större känsla av både mental och fysisk frihet.

marinate